Köpvillkor

bidde AB säljer endast till företag

Villkor

Betalningsvillkor 15 dagar om inget annat skriftligen överenskommits.
Påminnelseavgift 180 kr.
bidde AB skickar PDF-Fakturor

Alla priser exkl. moms

Produkter

Produkter faktureras efter leverans om inget annat skriftligen överenskommit.

Tjänster & Tid

Efterfaktureras den 1:a varje ny månad

Prenumerationstjänster

Faktureras kvartalsvis i förskott den 15:a i månaden innan påbörjat kvartal

Garanti produkter

Tillverkarens garantivillkor gäller

Tredjepartsleverantör

bidde AB ansvarar ej ekonomiskt för fel hos tredjepartsleverantör. 

Garanti utveckling

bidde AB lämnar en (1) månads garanti efter lansering på hemsidor.
Det är den tiden man rimligen bör ha upptäckt eventuella fel på hemsidan.
Fel rapporterade senare än en (1) månad debiterar en startkostnad på 2 h därefter löpande,

s

Reservation produkter

bidde AB reserverar sig för eventuell slutförsäljning