Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk i kraft som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Regelverket heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är ett gemensamt regelverk för hela EU.

bidde AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

bidde AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med bidde AB genom att kontakta oss på info@bidde.se.

Z

Lagringstiden

bidde AB behandlar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Senast ett år efter det att du att vara kund upphör raderas dina personuppgifter. bidde AB kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Z

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s k dataportabilitet.
En begäran om något av det nämnda skall skickas signerat, per brev till
bidde AB Böskedalsvägen 14 269 32 Grevie

Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.