N

Startmöte

N

Utveckling

N

Lansering

N

Uppföljning

l

Vårt arbetssätt

bidde AB jobbar långsiktigt, oavsett om det gäller nätverk, hemsida eller APP.
bidde AB hjälper kunder att se över möjligheter och kommer med rekommendationer rörande uppgraderingar av allt teknik.

bidde AB arbetar endast mot företag

Vi kan Telefoni, Nätverk, Övervakning och Managering

bidde AB har högst 3 månaders uppsägning på alla tjänster. önskar man avsluta samarbetet så är det inga problem.

  • bidde AB ser till alltid till att ni som kunder äger allt, detta innefattar domännamn, information, bilder och texter.
  • Hemsidor som producerats By Design ägs koden av bidde AB
Z

Vi tror på våra kunders idéer

}

Arbetstid

Då når ni oss på +46 708 373 929 eller via E-post bidde@bidde.se.
Skulle vi inte svara så lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi bara kan!

Supportavtal
För uppdateringar eller skapande av information enligt supportavtal skall information finnas tillgänglig för bidde AB senast en (1) arbetsdag innan tänkt uppdatering eller utskick. Detta gäller alltid om inget annat skriftligen överenskommits.

Projektutveckling
Under projektutveckling jobbar vi mot milstolpar. Ligger fördröjningen på kundens ansvar och överstiger 14 dagar kommer en nystartkostnad läggas till och även tiden för slutleverans fram.

Z

Supportavtal

Z

Projektutveckling

i

Offert

Vi tycker att det är viktigt att kostnaden för kunder är tydlig och därför kan det vara bra att det ligger en offert som grund för projektet. 

Z

Offert hemsida

Z

Produkter

Betalning

Villkor
Betalningsvillkor 15 dagar om inget annat skriftligen överenskommits.
Påminnelseavgift 180 kr.
bidde AB skickar PDF-Fakturor

Alla priser exkl. moms

Produkter
Produkter faktureras efter leverans om inget annat skriftligen överenskommit.
bidde AB förbehåller sig äganderätten till full likvid erlagts

Tjänster & Tid
Efterfaktureras den 1:a varje ny månad

Prenumerationstjänster
Faktureras kvartalsvis i förskott den 15:a i månaden innan påbörjat kvartal

Offerter Tjänster & Tid
Offerter faktureras i 3 steg om inget annat skriftligen överenskommits.
Inget arbete påbörjas innan uppstartskostnaden är reglerad.

  1. 20% (Uppstartskostnad) av offererat pris faktureras vid accept på offert
  2. 50% av offererat pris faktureras efter färdigställande enligt offert
  3. 30% av offererat pris faktureras efter leverans

(Produktofferter faktureras enligt produkter)

Mil- & reseersättning
Enligt överenskommelse.

Z

Villkor

Z

Produkter

Z

Tjänster & Tid

Z

Prenumerationer

Z

Offerter Tjänster & Tid

Garantier

Garanti / Utveckling
bidde AB lämnar en (1) månads garanti på hemsidor. Det är den tiden man rimligen bör ha upptäckt eventuella fel på hemsidan.

Tredjepartsleverantör
bidde AB ansvarar ej för fel hos tredjepartsleverantör 

Produktgaranti (hårdvara)
Tillverkarens garantivillkor gäller

Z

Garanti utveckling

Z

Tredjepartsleverantör

Z

Produktgaranti (Hårdvara)

p

Övrigt

Uppsägning
Uppsägningstiden på avtal bidde AB är generellt 3 månader.
Uppsägningen skall alltid ske skriftligen via E-post. 

Innehåll och bilder
Som kund hos bidde AB äger man ALLTID sin information och sina bilder.
Önskar man flytta informationen och bilderna hjälper vi till med att packa ihop desamma och
lägga den på av kund utvald plats. Detta sker mot timdebitering.

 

GDPR / Personuppgiftsbiträdesavtal
Vi skriver Personuppgiftsbiträdesavtal med alla kunder vi hanterar persondata.
Vi erbjuder oss också rollen som Dataskyddsansvarig

Z

Uppsägning